Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Zawodziński


   Cennik

Prowadzenie spraw

Wynagrodzenie za prowadzenie spraw sądowych (reprezentacja w sądzie) i przed organami administracji publicznej, uzależnione jest od rodzaju sprawy i wielkości dochodzonego roszczenia - począwszy od wysokości stawek minimalnych określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu, w szczególności - stawki minimalne w sprawach cywilnych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy:

  1. do 500 zł - 60 zł;
  2. powyżej 500 zł do 1.500 zł - 180 zł;
  3. powyżej 1.500 zł do 5.000 zł - 600 zł;
  4. powyżej 5.000 zł do 10.000 zł - 1.200 zł;
  5. powyżej 10.000 zł do 50.000 zł - 2.400 zł;
  6. powyżej 50.000 zł do 200.000 zł - 3.600 zł;
  7. powyżej 200.000 zł - 7.200 zł.

W niżej wymienionych sprawach ceny wynoszą:
Sprawy o rozwód - od 2000 zł
Sprawy rodzinne - od 1500 zł
Sprawy pracownicze - od 1000 zł
Rejestracja spółki prawa handlowego - od 2000 zł

Ryczałt dla firm
Ustalany indywidualnie z reguły w przypadku stałej obsługi podmiotów gospodarczych, instytucji państwowych oraz samorządowych, jego wysokość uzależniona jest w szczególności od ilości dyżurów i wielkości przedsiębiorstwa - od 500 zł netto miesięcznie.

Ryczałt dla osób fizycznych
Ustalany indywidualnie obejmuje pomoc prawną dla jednej osoby lub całej rodziny, jego wysokość uzależniona jest w szczególności od sposobu świadczenia pomocy prawnej (konsultacje telefoniczne, osobiste, mailowe), ilości konsultacji w miesiącu oraz ilości osób objętych ryczałtem - od 100 zł miesięcznie.

Honorarium jednorazowe
Honorarium jednorazowe, w przypadku klientów indywidualnych opinie ustne i pisemne, porady, konsultacje, udział w spotkaniach lub w przypadku sporządzania projektów pism urzędowych i sądowych, uzależnione jest od nakładu pracy - począwszy od kwoty 150 zł.


   Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Zawodziński

ul. Kamienna 1J , Lubin
tel. 793 425 145
biuro@kancelaria-lubin.eu

   Napisz do nas
Imię Nazwisko
Firma
Adres
Treść zapytania
Preferowana forma kontaktu
email telefon fax
 ® Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Zawodziński MS