Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Zawodziński


   E-kancelaria

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria oferuje usługę świadczenia pomocy prawnej w drodze elektronicznej, w zakres której wchodzi między innymi udzielanie porad prawnych w ramach przedstawionych przez klientów stanów faktycznych, sporządzanie opinii prawnych oraz sporządzanie projektów pism i umów.

W celu skorzystania z usługi prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz precyzyjne i dokładne opisanie swojego problemu prawnego z jednoczesnym przesłaniem na adres mailowy biuro@kancelaria-lubin.eu wszelkich niezbędnych dokumentów dotyczących sprawy, jak również o podanie danych kontaktowych.

Usługa zostanie wykonana jedynie w zakresie wynikającym z przedstawionego stanu faktycznego, zadanego pytania oraz otrzymanych od klienta dokumentów.

Kancelaria zastrzega, o ile będzie to konieczne, możliwość kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną, celem doprecyzowania zakresu świadczonej usługi/ przedstawionego stanu faktycznego. Po otrzymaniu pełnych informacji, Kancelaria prześle e-mailem ofertę wykonania usługi zawierającą: cenę usługi, proponowany termin i formę jej wykonania, sposób zapłaty wynagrodzenia. Usługa zostanie zrealizowana jedynie po odnotowaniu w terminie zakreślonym w ofercie, wpływu wynagrodzenia na wskazany przez Kancelarię rachunek bankowy.

Formularz zgłoszeniowy
Imię Nazwisko
Rodzaj usługi prawnej porada prawna opinia prawna projekt pism projekt umowy
Firma
Adres
Pytanie,
opis stanu faktycznego:

   Kontakt
Kancelaria Radcy Prawnego
Dawid Zawodziński

ul. Kamienna 1J , Lubin
tel. 793 425 145
biuro@kancelaria-lubin.eu

   Napisz do nas
Imię Nazwisko
Firma
Adres
Treść zapytania
Preferowana forma kontaktu
email telefon fax
 ® Kancelaria Radcy Prawnego Dawid Zawodziński MS